Entradas

SINESMENEN BOTEREA

Sinesmenen arabera sentitu eta jokatzen dugu, eta kode horretan oinarrituz hartzen ditugu erabakiak. Sinesmenak alde batetik gure ahalmena dira, baina beste aldetik gure freno ere bai.

Konturatu gabe ezartzen dira gure barnean: gure ingurua, noizbait esan ziguten hura, noizbait txalotu zigutena, noizbait aurpegiratu zigutena, eta abar. Bizitzako egoera guzti horiek ziztada txikiak uzten dituzte gure inkontzientean, eta apurka-apurka gure sinesmenak sortuz doaz. Baina, zenbatek jartzen ditugu zalantzan sinesmen horiek? Beste herrialde batean jaio izan banintz, beste familia batean, beste ingurune batekin, berdin pentsatuko nuke? Sinesmen berdinak izango nituzke? Eta ez banu berdin pentsatuko, ez nintzateke ni izango?

David Fischman idazle ospetsuak zioen: “Gure sinesmenak zalantzan jartzeko adorea behar da. Izan ere, baliteke bizitza osoan zehar okertuta egon izan garela onartu behar izatea”

Horregatik, sinesmenen arloa lantzeko egoera lasai eta umil bat behar da. Horrela, gure barnera begiratu eta orain arte zalantzan jarri ez ditugun pentsamendu eta sinesmenak zalantzan jarri ahal izango ditugu. Izan ere, orain arte askotan hainbat ideia ez ditugu zalantzan jarri “horrela direlako eta beti horrela izan direlako”. Guzti hori Wayne W. Dyer-ek ederki azaltzen digu bere “EL CAMBIO” liburu eta pelikulan. Bertan hainbat prozesu ikus ditzakegu, pertsona ezberdinak gelditu, pentsatu, ideiak proiektatu eta ekitera eramaten dituztenak.

SINESMENEN BOTEREA tailer honetan, nagusiki hiru bloke edo multzo nagusi landuko ditugu:

 • Barrura begira
 • Nola mugatzen naute nire sinesmenek
 • Zure buruarengan sinetsi

Hasteko, MAITASUN HANDIZ gure barnealdera begiratzeko tarte bat hartuko dugu. Izan ere, bere barnera begiratzen duena esnatu egiten da, baita orain arte ohartu gabeko gauzez ohartu eta sentitu ere. Gure barneko gurpila ezagutu ahal izango dugu. Honek lau egoera nagusi ditu:

 • Gure SINESMENEK, gure pentsamenduak sortzen dituzte.
 • Gure PENTSAMENDUEK, gure EMOZIOAK sortzen dituzte.
 • Gure EMOZIOEK, gure jarrerak sortzen dituzte.
 • Gure JARREREK, gure emaitzak sortzen dituzte.

Askotan uste dugu gure inguruko jendea edo egoerak aldatu behar direla gu zoriontsu izateko. Baina, alderantziz pentsatu behar dugu: “Zu zeu aldatzen bazara, guztia aldatuko da”.

Horretarako, egunero bizilagunen bilera bat egitea proposatu ohi dut. Bai, bizilagunen bilera bat. Nahiz eta askotan ez konturatu, gure barnean oso ezberdinak diren bizilagunak bizi dira:

 • GOIKO BIZILAGUNA (Burua/Arrazoimena).

Serio, koherente, beldurti, kontserbadore.

Jakintsua da, esperientzia dauka. Erraztasuna dauka arriskuak ikusteko.

 • BEHEKO BIZILAGUNA (Bihotza/Emozioak).

Alaia, ameslaria, ilusioz eta maitasunez betea.

Guztia polit ikusten du, maitatzea eta maitatua izatea du gogoko, gauza txikiak aintzat hartzen ditu.

 • ADMINISTRATZAILEA (Ni neu/Oreka)

Bizilagunek diotena entzuteko gaitasuna eta betebeharra dauka, kasu bakoitzean aukerarik egokiena aurkitzeko.

Horretarako, administratzaileak kontuan hartu behar ditu aukera horietako bakoitza eusten dituzten sinesmenak. Baita horien bidez sortutako emozio eta inguruak ere. Horrela, sinesmen horien jatorri eta ondorioak ezagutu ahal izango ditugu. EGOaren tranpan erortzen gara normalean, eta benetan garena ikusi beharrean, garena uste duguna ikusten dugu.

Behin puntu honetara heldu garela, gelditu, eroso jarri toki atsegin batean eta zure buruari ondorengoa galdetzea proposatzen dizut: NOR NAIZ? EZ niretaz esaten dutena. EZ zer egiten dudan. EZ zer daukaten. EZ zer jartzen duen nire aurkezpen gutunak. EZ nire lanpostua. EZ nire ardurak. EZ nire ikasketak. EZ, galdera beste hau da: NOR NAIZ? Zaila da, ezta? Eta zuk ez badaukazu argi nor zaren, nork jakingo du? Momentu batez gelditu eta barrualdera begiratzeak erantzuna topatzen lagunduko digu, eta horrela, sinesmen mugatzaile eta indartzaileak identifikatu ahal izango ditugu.

Bigarren zatia ez da errazagoa: SINESMENEK NOLA MUGATZEN GAITUZTEN JAKITEA. Behin nor garen eta zein sinesmen ditugun ulertzen hasi garela, mugatzen gaituzten sinesmenak identifikatu eta onartzen hasi behar dugu. Sinesmen horiek aldatu edo moldatzean bizitza zoriontsuago batera bideratu ahal izango gara.

Gure barneko gurpilaren jatorria gure sinesmenak dira, eta sinesmen horiek gehiago ezagutzera goaz. Norbaitek zerbaitetan sinesten badu, zuzenean zerbait hori egia delako egoera batean jartzen da. Egoki bideratutako sinesmenak zorionez betetako bizitza bat izateko tresnarik boteretsuenak dira. Sinesmen mugatzaileak aldiz, guretzako negatibo eta suntsitzaileak izan daitezke.

Guztiok ezagutzen dugu “plazebo efektua”. Gaixo batzuei elementu terapeutiko gabeko pilulak ematen zaizkie, eta askotan sortzen duten efektua benetako medikamentuen efektuaren antzekoa izaten da. Frogatuta dago sinesmenek indar handia dutela, eta aipatutako kasu horietan hain da handia indarra, gorputza egoera osasuntsu batera bideratzen dela. Nire seme-alabak txikiak zirenean, batzuetan minagatik edo atentzio faltagatik pilula edo ukenduren bat eskatzen zidaten. Horrelakoetan sakarina edo baselina ematen nien, eta min guztiak kentzen zizkien. Medikamentu bat hartu zutela uste zuten, eta hobeto sentitzen ziren.

Jaiotzen garenean gure disko gogorra hutsa eta garbia egiten da, sinesmenik gabe. Eta segituan hasten gara gure bizitza bideratuko duen artxibategia betetzen. Sortuko ditugun artxibo batzuk bizitzan zehar moldatu edo zakarrontzira botako ditugu, baina beste batzuk gure disko gogorrean instalatuko dira eta horietan oinarrituz bideratuko dugu gure bizitza. Hori aldatzeko, ezinbestekoa da disko gogorra hustu eta artxibo berriak instalatzea.  Hain zuzen ere gure bizitzako momentu zehatz horretarako egokienak diren artxiboak.

Argi dago norberaren jaioterri eta inguruak ere baduela zerikusia gure sinesmenetan. Zailagoa da garatze bidean dauden auzo marjinaletatik ateratzea, inguru aberats eta arrakastatsu batetik ateratzea baino. Aberats eta arrakastatsu esaten dudanean ez naiz ondasun materialez soilik ari, baita aberastasun espiritual eta balioei buruz ere. Esan bezala, norbera jaio eta bizi den ingurua da sinesmenak zehazteko faktore garrantzitsuenetako bat, baina ez bakarra. Zorionez, badago jendea inguru hori alde batera uzteko gaitasuna izan duena, beren errealitatea zalantzan jarri eta eurek erabakitako norabidera bideratu direnak, eurek erabakitako sinesmen berriekin.

Aurretik aipatutako guztia argi ikus daitekeen pelikula bat gomendatzea gustatuko litzaidake: “EN BUSCA DE LA FELICIDAD”. Bertan ikus daiteke, bizitzako egoerak aldera batera utzita gizon bat nahi duen tokira iristen dela, beregan sinesten duelako. Eta pelikulako une batean bere semeari ondorengo aholkua ematen dio: “Ez utzi inori zerbaitetarako gai ez zarela esaten, ezta niri ere. Ametsen bat baduzu, mantendu egin behar duzu. Zerbait nahi baduzu, joan zaitez bila. Izan ere, norbere ametsak betetzeko gai ez denak normalean gainontzekoei ere gai ez direla esaten die”

Prozesuaren azken zatia BAKOITZAK BERE BURUARENGAN SINESTEAri dagokio. Begiratu dugu barrura, gehiago ezagutzen gara, identifikatu ditugu gure sinesmenak eta gure bizitzan nola eragiten duten ere ikusi dugu. Orain ikusi behar duguna da sinesmen horietatik zeintzuk diren onuragarriak eta zeintzuk frenatzen gaituzten. Zeintzuk egiten duten bat gure gaur egungo balioekin eta zeintzuk mugatzen gaituzten, gure garapen pertsonala ekidinez. Mundu honetan gauza guztiak bi aldiz sortzen dira, lehenengo garunean eta ondoren kanpoan. Enrry Ford-ek zioen moduan: “Ahal duzula edo ezin duzula uste baduzu, bi kasuetan arrazoi duzu”.

Zure buruarengan sinestea lehen pausuaren aurreko pausua da, eta horretarako hiru oinarrizko pausu izan behar ditugu kontuan:

 • Zure buruarekiko dituzun sinesmen faltsuak ezabatu. Gainontzekoek zarena edo izan beharko zenukeena esan dizutena.
 • Sentitu, emozioak bizi, amets egin.
 • Zure sinesmen berriak aukeratu, eta bide horretan lagunduko dizuten kideak hautatu. Suziriak hautatu.

Ditugun muga guztiak gure barnean sortu dira, ez datoz kanpotik. Eta zorionez, beti izango dugu sinesmen eta muga horiek aldatzeko aukera. Horretarako:

 • Ahaztu berriro ikasteko

Hau da, jarrera edo ekintza berdinekin jarraitzen badugu emaitza berdinak lortuko ditugu, baita emaitza okerragoak ere. Beharrezkoa da gure sinesmen eta jokamoldeak aldatzea. Hori egiteko gai diren pertsonengandik ikasi beharko dugu, guk ere nahi ditugun emaitzak lortzeko. Hala ere, helmuga horretara iritsi ahal izateko atzean utzi beharko ditugu sinesmen zaharrak, kalte egiten diguten sinesmenak.

Berdina gertatzen da arropa berria erosi eta armairuan sartzen ez zaigunean. Guztiok nahi dugu armairua momentu horretan gogoko dugun arropaz beteta egotea, baina horretarako ezinbestekoa da arropa zaharrak armairutik atera eta berriarentzako tokia uztea.

 • Sinetsi ikusteko

Orain arte entzun dugun esaldia “ikusi sinesteko” da, eta tailer honen ondoren egin beharko dugun lehen gauza esaldi hori aldatzea izango da: “SINETSI IKUSTEKO”.

Orain da momentua indartsu eta motibaturik gure burua berritzeko. Zailtasunak gainditu eta sinetsi behar dugu lortuko dugun hori dela orain arte amestu duguna. Baliteke azken pausu honek presioa sortzea, izan ere, orain akatsen bat eginez gero aurreko lan guztia pikutara joango litzateke. Baina argi izan behar dugu aldaketa bat egitera goazela, eta konfiantza izan behar dugu bukaeran lortuko dugun hori dela guk nahi duguna, gure ametsa.  Horrela bakarrik arriskatu ahal izango gara. Horixe izango da gure motibazioa aurrera egiteko, amets egiteko, amorerik ez emateko, bidean bizi izandakoa baloratu eta borrokan jarraitzeko.

 • Zertarako

“Maitatu ezazu egiten duzuna, eta egin ezazu maitatzen duzuna”. Hori bezain sinplea. Adorea behar da hemendik aurrera gure sinesmenak zein izango diren zehazteko, baita betiko sinesmenetan oinarritu beharrean gure sinesmen propioetan oinarrituz jarduteko ere. Izan ere, gure sinesmen horiek zalantzan jarriko dituzte gizarteak eta gure inguruak, hainbat traba jarriko dizkigute aske izatea erabaki izanagatik eta gure kabuz pentsatzeagatik. Baina pentsatzeko askatasuna eta sinesmen propioak izateko askatasuna horren da handia eta atsegina, ezin ditugula askatasun horiek momentu bakar batez ere ukatu.

Zure bizitza eta zure mundua aldatu nahi badituzu, ezin zara besterik gabe eserita egon eta nahigabetu. Egin ezazu zerbait, aurkitu ezazu guzti hau aldatzeko zure arrazoia, galde iezaiozu zure buruari: zertarako? Ez zaitez geldirik gelditu ondorengo esaldiekin zure burua engainatuz: “agian gauzak bakarrik konponduko dira”, “agian hemendik aurrera hobeto joango zaizkit gauzak”, eta abar. Jarri itzazu zalantzan orain arte zure inguru soziala mugatu duten sinesmen horiek. Ausartu zaitez zure barneko ahots hori entzuten. Bilatu zure talentu eta gaitasunak, bokazio eta ametsak. Jarrai ezazu zure bidea, baina zurea eta ez beste inorena. Eskaini gainontzekoei zure bertsiorik onena. Eta batez ere, gozatu bizitza.

 • Sinplea baina ez erraza

“Bizitza osoa pasa nuen inoiz gertatu ez ziren gauzengatik kezkatzen”. Batzuetan bizitza konplikatzen diogu gure buruari, guk geuk, beste inoren laguntzarik gabe. Askotan arazoak aurkitzen dizkiegu konponbideei.

Sinplea dela esaten dut, burua programatzea delako. Instalazioa berriro egitea, itzali eta berriro piztea. Inork ez du psikologo batengana joan beharrik sinesmenak aldatzera, gure lana da. Gure orain arteko sinesmenak zalantzan jarri, eta momentu zehatz honetan onuragarriak direnekin geratzea da. Sinplea bai… baina ez da erraza, onartzen dut. Lana eta jarraitasuna behar dira, baita zer nahi dugun eta nola lortu nahi dugun argi izatea ere. Eta, batez ere, beharrezkoa da pertseberantzia gure bizitzeko eran, pentsatzeko eran, eta sentitzeko eran.

Sinesmenak aldatzeko ideiak argi izan behar ditugu, eta asko saiatu behar gara. Izan ere, sinesmen horietako gehienak gure buru barnean ezarrita egon dira urte luzez. Hala ere, ziur naiz gai zarela zure burua energia berezi batez hornitu eta edozein egoera bidaia liluragarri eta gozagarri batean bihurtzeko.

Ziurrenik hainbat gauza, sentsazio eta sentimendu aurkitu dituzu zure barnean. Orain da errealitateari aurre egiteko unea, ekintzara igarotzeko unea, munduari bihurtu zaren pertsona berri hori erakusteko unea, zure sinesmen berrietan oinarrituz bizitzeko unea. Zure buruari apur bat gehiago exigitzeko garaia da, onartezinak diren gauza horiek ez onartzeko garaia, barnean izkutatuta zenuena kanporatzeko garaia. Zure buruarekin konprometitu eta noraino heltzeko gai zaren ikusteko momentua iritsi da.

Bidai ona izan, bidean zehar ikusiko dugu elkar.

ZEIN DIRA LOTZEN ZAITUZTEN KATEAK?

Ipuinak haurrak lokartzeko eta helduak esnatzeko direla esan zidaten behin, eta ordutik ipuinak erabiltzea gustatzen zait, metaforen bidez esan behar dudana azaltzeko.

Sinesmenei buruzko ipuin zoragarri bat erabiliko dut gaurkoan: Katez lotutako elefantea.

“Txikia nintzenean oso gogoko nituen zirkoak, eta gogokoenak animaliak zituztenak ziren. Beste askori bezala, animalia guztietatik elefanteak bereganatzen zuen nire arreta.

Erakustaldi guztian zehar piztia erraldoi horrek bere pisua, tamaina eta indar izugarriak azaltzen zituen. Emankizuna bukatzean, aldiz,  burdinezko kate bat lotzen zioten hanka batera, baina kate hori lurrean nekez sartuta zegoen enbor txiki batera egoten zen lotuta. Eta nahiz eta burdinezko katea sendoa izan, dudarik gabe elefante horrek bazuen egur zati hura lurretik erraz atera eta alde egiteko nahikoa indarra.  

Eta orduan, zergatik geratzen zen hor geldirik animalia hura? Zergatik ez zuen ihes egiten?

Bost edo sei urte nituenean oraindik helduen jakintzan konfiantza nuen, eta maisuren bati, aitari edo osabei elefantearen misterioagatik galdetu nien. Batzuk zioten animaliak ez zuela ihes egiten hezia zegoelako. Eta horren aurrean, ondorengoa galdetu nien: hezia badago, zertarako lotzen dute? Uste dut ez nuela zentzuzko erantzunik jaso.

Denborarekin elefantearen gertakizun hura ahaztu nuen, baina orain dela urte batzuk konturatu nintzen norbaitek aurkitu zuela galdera horren erantzuna:

Elefanteak ez du ihes egiten, txikitatik kate eta enbor horiekin lotuta egon delako. Begiak itxi nituen eta elefante jaioberriaren irudia bururatu zitzaidan, burdinezko kate eta enborrarekin lotuta. Seguru nago momentu horretan elefante txikitxo horrek katetik tira eta bultzaka izerdi ederrak botako zituela, ihes egiten saiatuz. Baina ezin izan zuen. Txikia zen, eta enborra handia bere aldean. Baliteke hurrengo egunean beste saiakera bat egin izana, baita hurrengo egunean, eta hurrengoan, … baina azkenean, elefanteak enbor hori mugitu eta ihes egiteko gaitasunik ez zuela onartu eta amore eman zuen.

Beraz, nik ikusi nuen elefante handi eta izugarri horrek ez zuen ihes egiten, gai ez zela uste zuelako (gaixoa). Seguruenik gogoan izango zuen noizbait saiatu zela ihes egiten, eta ez zuela lortu, ez zela gai izan. Eta tristeena da, ez zela inoiz gehiago saiatu. Ez zuen inoiz, inoiz, inoiz bere indar izugarria erabili berriro askatzen saiatzeko.

Bizitzan zehar horrelako kate eta enbor askotara lotzen gaituzte, askatasuna kenduz… eta “ezin dut” horrek baldintzatzen gaitu… Benetan ahal dugun edo ezin dugun jakiteko bide bakarra saiatzea da, behin eta berriz gure indar guztiekin saiatzea…”

JORGE BUCAY

Hau irakurri eta hausnartu ondoren, zein dira zure kateak? Eta zer pauso eman behar dituzu kate horiek puskatzeko behingoz?

Ondo izan lagun.

ZUK HARTZEN DITUZU ERABAKIAK EDO BESTEEN ERABAKIEN MENPE BIZI ZARA?

Bizitza erabakiak hartzeko prozesu bat da.

Batzuetan ez dute eragin handirik. Adibidez, kafea hutsa edo ebakia? Pentsatu ere egin gabe hartu genitzake. Baina beste batzuetan gehiago dago jokoan, eta ondo pentsatu beharra daukagu.

Badaude pertsona azkarrak erabakiak hartzeko garaian, eta beste asko bueltaka eta bueltaka ibiltzen direnak erabakia hartu aurretik. Erabakia azkar hartzen dutenen artean, badaude arduratsuak, baina baita arduragabeak ere. Eta bueltaka ibiltzen direnen artean aldiz, arduratsuak eta ziurtasun falta dutenak bereizten dira.

Bizitza esperientzia bat da, eta esperientzia, erabakiak hartu eta probatzera ausartzean eskuratzen den zerbait da. Bestela, besteen esperientziaz baliatuz biziko gara. Argi izan behar dugu hartutako erabaki asko ez direla egokiak izango, baina hori ere ikasketa bat izango da hurrengoan erabaki zuzenak hartzeko. Hau da, gauzak nola egin eta nola ez egin irakatsiko digu esperientziak. Baina horretarako probatzera ausartu behar gara. Horregatik, noizbait dudatan bagaude zerbait egin edo ez egiteko, dudarik gabe, egin.

Momentu oro daukagu erabakiak hartzeko beharra, eta ez badugu erabakirik hartzen, norbaitek hartuko ditu gure partez. Beraz, hobe izango da gure bizitzako erabakiak norberak hartzea, asmatu ala ez.

Gaur egungo egoeran konturatu naiz jendea erabakiak hartzeko beldurrarekin dabilela: datuak ikusi, iritziak jaso, beste buelta bat eman, beste bilera bat prestatu… eta bueltaka jarraitu.   Erabakiak atzeratzeak ezinegonak eta intseguritateak besterik ez ditu sortzen. Badira ere erabaki okerrak ikasketa moduan hartu beharrean, porrot moduan bizitzen dituztenak. Ez dira konturatzen iritsi diren lekura iristeko erabaki zuzen asko hartu dituztela eta okerrak ikasketak direla.

Zerk laguntzen gaitu erabakiak hartzera?

 • Denbora bat hartu, erabakiaren pisuaren araberakoa.
 • Onartu erabakian hanka sartzeko aukera dagoela. Kontuan hartu aukera hori jaisten joango dela erabakiak hartzeko ohitura hartzen goazen heinean.
 • Laguntza eskatu. Ziur ez gaudenean, gure konfiantza duen norbaiti laguntza eskatu.

Hemen dituzu proposamen batzuk:

ARIKETA:

Idatzi zein den kostatzen ari zaizun erabakia. Alboan, idatzi zein izango litzatekeen emaitza kasurik okerrenean.  Idatzi baita ere, kasu hori beteko balitz, zer gertatuko litzatekeen.

Gehienetan, hori guztia idazten ari garen bitartean konturatzen gara egoera okerren hori betetzeko posibilitatea oso txikia dela, eta gertatuta ere, gai izango ginatekeela egoerari aurre egiteko.

PELIKULA: Jerry Maguire (1996)

LIBURUA: La brújula interior (Alex Rovira)

https://www.amazon.es/br%C3%BAjula-interior-Narrativa-empresarial/dp/8495787911/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507022695&sr=8-1&keywords=la+brujula+interior+alex+rovira

Nola gainditu mugatzen gaituzten beldurrak

Nola izango litzateke bizitza beldurrik ez bagenu?

Irudikatu al dezakegu nolakoa izango litzatekeen? Gauza asko egiteko eta gauza berri asko probatzeko ausardia izango genuke. Bai, baina bizitza ez da erraza: lanera joan beharra, seme-alabak, hipoteka ordaindu beharra…  Nire galdera ondorengoa da: Ba al zenuen ametsik gaztetan? Non geratu dira amets horiek?

Aldaketa handiak jasaten ari gara egungo gizartean, lantegian, baita maila pertsonal eta espiritualean ere. Honen aurrean mugatzen gaituzten beldurrei aurre egitea ezinbestekoa da, eta horretarako beharrezkoa da gure buruari galdera egokiak egin eta bizitza beste ikuspegi batetik ikustea. Hori da amesten dugun moduan bizitzeko modu bakarra.

Bizitza oso motza da, denboraldi txiki baterako besterik ez gaude hemen, eta gauza asko ditugu ingurukoei eman eta irakasteko. Gure amets eta bihozkadak jarraitzen baditugu egiazko bizitza bat izango dugu. Bestela, gezurretako bizitza bat izango da, gizarteak ezartzen duen paper hori ondo interpretatzea besterik ez. Bizitza bai, baina bizitza deskafeinatu bat.

Beldurrak gainditzeko lehen pausua gure nortasuna indartzea da, nolabait. Ingurura begiratu behar dugu, guretzat modelo diren pertsonak identifikatu eta gure buruari zera esan behar diogu: honek ahal badu, nik ere bai. Ondorengo pausua gure beldurrak ezagutu eta onartzea izango da, horiek alde batera utzita aurrera jarraitu ahal izateko.

Eta azken pausua, bizitzan egin nahi dugun bidea aukeratzea izango da. Baita bide horrek kostu edo prezio bat izango duela onartzea ere. Bizitzako bide guztiek izango dute kostu bat, eta aurkakoa esaten duena gezurretan dabil. Horregatik, garrantzitsuena bakoitzak bere bidea aukeratzea da, bakoitzari zoriontasuna eskainiko dion bidea. Horrela, bide horren kostuari gustura egingo diogu aurre.

Galdera onek erantzun hobeak ekartzen dituzte. Hemen dituzu batzuk:

 • Zerbait lortu nahi duzu, baina ez duzu lehen pausoa emateko adorerik?
 • Bizitza batekin amesten zenuen, baina gaur egun urrun zaude bizimodu horretatik?
 • Ba al dago zerbait egunero faltan botatzen duzuna?
 • Dirua ez balitz arazo izango, beste bizimodu bat izango zenuke?
 • Bizitza bizitzen aritu beharrean, egunak bata bestearen atzetik pasatzen ari al zara?

Galderaren baten erantzuna baiezkoa izan bada, beldurrek mugatzen zaituzte. Baina beldur horiek guk geuk buruan sortuak dira, eta mugatzen gaituzten pentsamendu horiek burutik kentzea lortzen badugu, gure ametsen bila joateko gaitasuna izango dugu. Beldur horiek gainditzen ez baditugu, aldiz, bizitza osoan zehar ez dugu merezitako zoriontasuna lortuko. Bakoitzaren esku dago.

Beraz, oso momentu berezi eta erabakigarria da hau. Izan ere, beldurrak gainditu eta gure ametsen bila joatea erabakitzen badugu, merezitako bizitza zoriontsu hori lortu ahal izango dugu. Gainera, seme-alaba eta ingurukoentzat erreferente bilaka gintezke, beraiek ere beren beldurrak gainditzeko.

Hemen dituzu lanean hasteko hainbat proposamen:

GALDERAK:

 • Zer egingo zenuke beldurrik ez bazenu?
 • Zer egingo zenuke 10 hilabetetako bizitza geratuko balitzaizu? Eta nola jakin dezakezu ez zaizula 10 hilabeteko bizitza geratzen? Orduan, zeren zain zaude?
 • Prest al zaude zure bizitzaren gidoia idazteko?

ARIKETA:

Zerbait aldatzea nahi badugu, zerbait desberdina egin beharko dugu. Jokaera berdinekin, emaitza berdinak lortuko ditugu. Zer egingo duzu desberdin gaurtik aurrera?

PELIKULA: “El Cambio” (2009)

LIBURUA“NO MIEDO” (Pilar Jericó)

https://www.amazon.es/No-miedo-En-empresa-vida/dp/849348590X/ref=sr_1_sc_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506846555&sr=1-1-spell&keywords=no+miedo+pilarr+jerico

BIRIBILGUNE BATEAN BUELTAKA

Biribilgune batean bueltaka. Errutinan bizitzera ohitzen gara, modu berdinean jardun eta pentsatzera. Sistemak eta gizarteak bide zehatz bat erakutsi digu, eta bide hori jarraitzen dugu. Ez diogu momentu batez ere gure buruari galdetzen ea bide hori den gure benetako bidea.

Aurrera goazela uste dugu, baina bueltaka gabiltza, biribilgune batean bezala.

Batzuetan biribilgune horren erdian gelditu eta bide egokitik goazen galdetzen diogu gure buruari, baina gizarteak segituan atzetik bozina jo eta aurrera jarraitzen dugu bide berdinetik. Bide horretan bueltaka jarraitzeagatik gure ilusio eta ametsak ahazten zaizkigu. Zorionez gorputzak askotan ohartarazten gaitu, seinaleak bidaltzen dizkigu: nekea, ilusio falta, tristura, mina, antsietatea, beldurrak… hala ere bide berdinean jarraitzea erabakitzen dugu.

Egun guztian zehar korrika ibiltzen gara, askotan nora goazen ere jakin gabe, baina korrika. Hori egin behar dugula pentsatzen dugu, hori dela bidea, gainontzekoek hori egiten dutenez guk geuk ere berdina egin behar dugula. Azkenean, kotxean erregaia falta dela ohartarazten duen seinalea piztu eta presagatik ezin garela geratu esatea bezalakoa da hori, izan ere, geratzen ez bagara momentu batean kotxea erregairik gabe geratuko da, eta orduan arazoa handiagoa izango da.

Guzti hori aldatu edo hobetzeko apur batez gelditzea da modu bakarra. Geratu, nora goazen hausnartu, eta ikusi ea leku hori den guk joan nahi dugun tokia. Gehienetan, gauza gutxiago egitea edo egiten dugun hori mantsoago egitea izaten da konponbiderik egokiena egoerak konpondu eta zoriontsuago izateko.

Oso garrantzitsua da denbora ondo sailkatzea. Denbora da daukagun altxorrik baliotsuena. Denbora ezin dugu erosi, beraz, gure eguneroko denbora nola erabili jakitea da ikasi behar dugun garrantzitsuena. Guztiok denbora berdina daukagu egunean zehar, 24 ordu hain zuzen ere. Denbora hori berdina da lasai dabiltzanentzat edo korrika dabiltzanentzat, baina gure esku dago denbora hori zertan erabili erabakitzea: gure alde, gure aurka, edo beste batzuen denboraren alde.

Estresa ez da kanpoko zerbait, barrukoa baizik. Estresa guk geuk sortzen dugu gure bizimoduarekin, bizitza ikusi eta sentitzeko daukagun erarekin. Beraz, ez begiratu kanpora hori konpontzeko, konponbidea zure barruan dago. Munduak berdin jarraituko du zu aldatu edo ez, baina zu aldatzen bazara, zure mundua aldatuko da.

Gehienetan ez geratzeko arrazoi nagusia beldurra da, eta estresa beldur horren ondorioa besterik ez. Geratzeak eta barrura begiratzeak guzti horretaz konturatzen lagunduko digu, gure burua hobeto ezagutzen. Non gauden eta nora goazen jakitea baimenduko digu. Ez bagara orain geratzen, lehenago edo beranduago geratuko beharko dugu, baina seguruenik kolpea handiagoa izango da zenbat eta beranduago gelditu.

Har ezazu mesedez zuretzat tarte bat, ahal baduzu egun oso bat. Zuretzako egun bat hartzea asko iruditzen bazaizu, bi egun hartzea komeni zaizunaren seinale izango da. Zuretzat, munduko pertsonarik garrantzitsuenarentzat, ezin al duzu egun bat hartu? Egun horretan lasaitasunez barrura begiratu eta idatzi ezazu non zauden, nola egon nahiko zenukeen eta zer aldaketa behar dituzun. Horrek ez du esan nahi aldaketa horiek orain egin behar dituzunik, momentuz behintzat barrura begiratzea eta barnean sentitzen duzunari arretaz entzutea nahikoa da. Pausoz pauso eta poliki-poliki. Lan handia da lehen pausu hori egitea.

Ziur naiz behin ariketa hori egitean gustua hartuko diozula eta orain arte zuretzako tarterik izan ez duen egutegi horretan zuretzako tarte gehiago hartzen saiatuko zarela. Noski baietz, merezi duzu, eta hori onartzea da aldaketaren lehen pausua. Har ezazu denbora gehiago zuretzat.

Hemen duzu galdera garrantzitsu bat: Orain bertan zer izango litzateke zure bizitza aldatuko lukeen hori? Zer aldatuko zenuke zure bizitzan?

ORAIN DA ZURE GARAIA

“Zeren zain zaude? Kasu egin zure barruari. Zenbat eta gehiago itxaron,  orduan eta zailagoa egingo zaizu benetako bidea aurkitzea.” Walt Whitman

Orain da garaia zure barrua ezagutu, adierazten dizunari kasu egin eta martxan jartzeko. Horixe da eskaintzen dudan “orain da zure garaia” ikastaro edo programaren oinarria. Berdin du non zauden, nondik zatozen, zeintzuk izan diren zure zailtasunak edo zein sinesmenen arabera jokatu duzun orain arte. Hemendik aurrera balio duen bakarra da nora eta nola joan nahi duzun, baita nolakoa izan nahi duzun eta zer egin nahi duzun ere.

Urteak daramatzazu erabakiak hartzen eta erabaki horien emaitza da zure gaur egungo errealitatea. Baina hemendik aurrera izango zarena orain hasten da, orain hartzen dituzun erabakiek eta jarrerak baldintzatuko dute, horrela zure etorkizuna osatuz. Zure bizitzaren errespontsabilitatea eta ardura hartzen duzunean ez duzu besteen menpe egon beharrik. Eta momentu honetan askatasun horretatik urruntzen zaituen bakarra zure aske izateko beldurra besterik ez da.

Argi dago ezingo dugula hemendik aurrerako bizitza aldatu orain arteko sinesmen eta pentsamolde berdinekin jokatzen jarraitzen badugu. Pentsamolde eta sinesmen berrientzat lekua utzi beharra dago eta horretarako zaharrak alde batera utzi beharko dira. Horregatik, lehenengo ezinbestekoak diren bi arlo landu behar dira:

1.BARRURA BEGIRATU: Esnatu, sinesmenak, emozioak, beldurrak, jarrerak kontuan hartu… Barrura begiratu eta konturatu ez dugula egoera larri batean egon behar gure bizitzako bolantea hartzeko.

2.EZAGUTU ZURE ALTXORRA: Autoezaguntza, kontzientzia, baliabideak, gaitasunak, zailtasunak, ametsak… Igeri egiten ikasteko beharrezkoa da uretara sartzea, eta nahiz eta teknika ikasi edo igeri egiteari buruzko teoria guztia jakin, ezinbestekoa da uretara salto egitea. Eta kasu honetan berdin gertatzen da, zure barrua sentitu eta ezagutu gabe ezinezkoa da bide berri bat hastea.

Ez digute irakasten gure gaitasun eta baliabideen baitan bizitzen, ezta gure burua maitatu eta autoestimu sanoa izaten ere. Ondorioz, beldurrez bizi gara, antsietatearekin, gure ingurukoekin erlazio kaxkarrak sortuz eta emozioak kudeatu ezinik. Ezin izaten dugu gure buruarekin bakean bizi, gure osasuna okertzen joaten da, pasioa galtzen dugu eta neke sentsazioarekin bizitzera ohitzen gara.

Horretarako beharrezkoa da lehen aipatutako bide berri hori hartzea, barrura begiratu eta zure altxorra ezagutzea. Horrela konturatuko zara zu zarela zure bizitzako pertsonarik garrantzitsuena, eta bizitza zoriontsu batera bideratzeko beharrezko dituzun gaitasunak, erantzunak eta erramintak zure barnean daudela.

Uste dut bizitzako helburu garrantzitsuena zoriontsu izatea dela. Zoriontasuna lortzea bere osotasunean. Hori ez da alai egotea, etengabe barreka egotea eta festan ibiltzea. Zoriontsu izatea norbera bere buruarekin bakean egotea da. Alaitasunean eta tristuran, ziurtasunean eta kezkan, argitasunean eta iluntasunean, baina bakean.

Bizitza ez da alaitasuna bakarrik, bizitzak egun ilun asko dauzka, trumoi egunak, eta guztiok izaten ditugu horrelako egunak. Baina zure bidea zein den argi duzunean eta zure bidearekin bat egiten duzunean, zure burua maitatzen duzunean, iluntasunean ere bakean egongo zara, izan ere, leku egokian zaudela jakingo duzu eta iluntasun horretatik irten eta zure bidean jarraitzeko erramintak badituzula argi izango duzu. Hori da zoriontasuna, norbera bere buruarekin bakean egotea. Eskaintzen dudan programa honetan hori lantzen da: apur batez gelditu, barrura begiratu, zure burua ezagutu, bide bat marraztu eta bakean, burua tente jarrita, zoriontasunera zaramatzan bide horretan martxan jartzea.

Laguntzaile pertsonala izanik, prozesu hori jorratzeko laguntza ere eskaintzen dut, zure burua eta bihotzarekin kontaktuan jarri zure bertsiorik hoberena ateratzea helburu izanik. Batzuetan hitzaldi eta saioen ondoren jendea etortzen zait esanez: “zuk daukazun patxada eta lasaitasun hori nahiko nuke niretzat”. Eta nire erantzuna beti zera izaten dada: “ez duzu kanpoan bilatu beharrik, zure barruan daukazu. Agian oraindik ez zara konturatu, baina seguru nago zure barruan dagoela. Bila ezazu.”

Ez gara gure gaitasunez baliatzen, eta are okerrago, askotan ez garena edo izan nahi ez duguna azaltzen dugu kanpora askotan. Behingoz zure burua ezagutu nahi baduzu, zure gorputza adierazten dizunari kasu egiteak beti argituko dizu bidea. Zure emozioei arretaz erreparatu, emozio horiek sentitu, eta ez ukatu ezta ezabatu ere. Baliteke zure buru (sinesmenak, pentsamenduak) eta emozioen artean liskarra egotea, baina argi izan zure emozioak direla beti egia adieraziko dizutenak.

Orain da zure garaia. Zenbat denbora gehiago behar duzu? Zenbat sufrimendu gehiago jasan behar duzu? Zenbat aldiz gehiago utzi behar diozu zure buruari agintzen, zure bihotza ahaztuta? Zure ezinegona jasaten jarraitu eta ingurukoei zein gaizki zauden esaten jarraitzeak zure ezinegona areagotu besterik ez du egingo. Konponbidea zure barnean dago. Aldaketari bultzada nagusia zure egiazko arrazoia aurkitzen duzunean ematen zaio. Zerbait egin edo lortzeko arrazoia daukazunean azaltzen dira hori aurrera eramateko modua eta baliabideak.

Orain da zure garaia, eta programaren azken zatia horretara bideratuta dago:

3.MARTXAN JARRI: planifikatu eta jardun.

Aurreko bi pausuetan ikusi eta ikasi dugunarekin, hurrengo pausua plan bat betetzea izango da, bere atalak eta horiek lortzeko pausoak, datak, beharrak zein izango diren zehaztuz. Batzuetan pertsonala izango da plana, hau da, autoezagutza, jarrera baikorra izatea, lidergoa ateratzea, ilusioa berpiztea, bikotea edo seme alabekin harremana hobetzea, zure inguruan hobeto manejatzen ikastea, eta abar. Bestetan aldiz, plana profesionala izan daiteke. Besteak beste, erlazioak kudeatzeko erramintak hobetu, lan postu hobeago bat lortu edo karguz aldatu, ikasketen bidea zehaztu, lekuz aldatu, asertibitatez jokatu edota intseguritateak gainditu.

Ikus daitekeen bezala, bakoitzak bere kezka eta blokeo propioak izaten ditu, eta bakoitzak aurkitu behar ditu bere konponbide propioak. Nik erramintak erakutsi, eta motorrak nola funtzionatzen duen azal dezaket, baina gainontzekoa norberaren lana da. Eta gozotasunez egin beharreko lana da gainera. Gozotasunez diot zure buruarekin, bihotzarekin eta ametsekin bat egiten duzunean konturatzen zarelako zure burua maitatzen eta zaintzen ari zarela. Hau da, ohartzen zara mundu honetan dagoen helburu nagusiena betetzen ari zarela: bizitzea eta bizitzaz gozatzea.

Bide liluragarri hori egitera animatzen bazara, badakizu non nagoen.

Ondo izan.

ZURE BIZITZA ALDATZEKO 25 GALDERA

Galdera onek beti dakartzate erantzun onak. Artikulu honetan galdera batzuk sailkatu ditut, arretaz barrura begiratu, ikusi, entzun eta bizitzan denok jakin beharko genituzkeen erantzunak topatzeko. Zer nahi dut benetan?

Pertsonekin urte asko lanean pasa ondoren badakit muga guztiak norbere barruan daudela eta gure hazkuntza muga horietaraino iritxiko dela gehienez, inoiz ez muga horietatik haratago. Baina berri on bat daukat zuretzat. Muga horiek norberak jartzen ditu, beraz, norberak aldatu ditzake eta ikusmira zabaldu. Mugak gaindituz gero zure hazkuntza ere proportzionalki handituko da. Horretarako zu eroso zauden leku horretatik atera eta zure hazkuntza lekura mugitu beharko duzu. Gaur zarena utzi eta pertsona berri bat izan beharko duzu. Prest al zaude?

Hemen jarri dizkizudan galderekin zure sinesmenak alde batera utzi eta ikuspuntu berri batekin begiratu beharko duzu zure barrura.

Zure buruak eta bihotzak emango dizkizute erantzunak.

Ahaztu kanpoko baldintzak: zer esango dute? Ni ez naiz horretarako jaioa? ez dut balio? zaharregia edo gazteegia naiz? ez naiz uste bezain ona? Entzun bihotzari, entzun arimari, entzun zure gorputzeko seinaleei eta benetan zure ametsak topatzean, agian zu berri bat ezagutuko duzu. Galderei erantzun ondoren energia gehiago izango duzu, gogo gehiago, zure norabidea askoz ere argiagoa izango da, zehatzagoa. Zu izango zara zure buruarekin egongo dena bizitza guztian, zurekin baino gehiago ez duzu inorekin hitz egingo, baina entzuten al diozu zure buruari? Eta zure bihotzari? Ba al dakizu momentu oro zer esaten edo adierazten dizuten?

Erantzuteko garaian gauza bat eskatu nahiko nizuke. Badakit, probatuta daukat eskatuko dizudan hau dela egiazko aurrera pausoa egiteko baldintzetako bat. Erantzuna izan dadila zure barruan dagoen ideietatik sortua, eta ez zure sinesmen mugatzaileak erantzun zuzena dela esaten dizuna. Zure erantzunak izango dira, zuretzat bakarrik, inori ez dizkiozu erakutsi beharko, beraz, ez egin tranparik zure buruari. Mundu guztia engaina dezakezu, baina ez zure burua. Batzuetan erantzunak beldurra ematen digu, badakit zer esaten didan barruak baina hori lortzeko bidea ezin dut ikusi eta nire erantzuna aldatzen dut. Oraingoan eskatuko dizudana da muga hori alde batera uztea, eta zure lehen erantzuna idaztea. Ez badakizu horra iristeko bidea lasai, normala da, hori beste lan bat da, baina nora joan nahiko zenukeen jakitea da garrantzitsuena. Bidea eta baliabideak gero agertuko dira.

Zu prest bazaude ni ere prest nago galdera hauek egiteko. Seguru nago galderen ondoren beste pertsona bat izango zarela, beste ikuspuntu batekin, askoz ere argiagoa, energia gehiagorekin. Hasiko gara? Hementxe doaz galderak:

 • Zer da ezinezkoa dirudiena nire bizitzan, baina egia bihurtuko balitz dena aldatuko lukeena?
 • Zer da oso garrantzitsua niretzat?
 • Zer egingo nuke gaizki ateratzeko edo huts egiteko beldurrik ez banu?
 • Zer da benetan nahi dudana eta zer egingo dut horrekin?
 • Zer egingo nuke gustura emaitza ziurtatuta balego?
 • Zerk emango lioke zentzua nire bizitzari?
 • Zer botatzen dut faltan nire bizitzan?
 • Zer egingo nuke gustura nire bizitza osoan?
 • Zer hasi, zer jarraitu eta zer bukatu nahi dut?
 • Nolakoa litzateke nire ametsetako bizitza?
 • Zein jarrera aldatu nahi ditut ni berri bat izateko?
 • Zer da gehien gustatzen zaidana, eta non edo zertan sentitzen naiz ondo nire buruarekin?
 • Nola sinplifika dezaket nire bizitza?
 • Zein da nire bizitzako ametsik garrantzitsuena?
 • Zein dira nire gaitasunak eta trebeziak?
 • Ze irabazi eta galduko nuke amets horiek lortuz gero?
 • Prest al nago nire ametsen eta barruak esaten didanaren bila joateko?
 • Ez banu diru arazorik, zer egingo nuke?
 • Nolakoa da nire buruarekin daukadan erlazioa?
 • Nire ingurua laguntzailea edo mugatzailea da?
 • Zer hobetu beharko nuke?
 • Gaur hilko banitz, zein etorriko litzake nire hiletara eta zer esango lukete?
 • Zer egingo luke nik gehien miresten dudan pertsona horrek nire lekuan?
 • Nire lagun hoberena nire lekuan balego, zer gomendatuko nioke?
 • Zein izango da nire hurrengo pausoa?

Lan hau egin baduzu seguru nago beste ikuspuntu bat izango duzula zure burua eta bizitzaz. Baita zure ametsak, helburuak eta eman beharreko pausoak argiago ikusiko dituzula ere. Orain zure esku dago. Zauden lekuan geratzen bazara, primeran, zure erabakia da. Aurrera pausoren bat egiten baduzu, oso ondo, asko ikasiko duzu eta zure autoestimua hobetuko duzu. Aldaketa nagusi edo garrantzitsuren bat egin behar baduzu, animo, baina poliki-poliki hasi, pausoz pauso, txikitan ibiltzen ikasi zenuen bezala.

Espero dut argitzen lagundu izana eta laguntzarik beharrez gero, badakizu non nagoen. Ondo izan.

Erraztu bizitza eta kendu bideko harriak

Zure buruari bidean harriak jartzen dizkion horietakoa al zara? Gaur ikusiko dugu nola jokatzen duzun zure buruarekin. Askotan argi izaten dugu zer komeni zaigun, nola izan nahi dugun, nora joan nahi dugun , zer jatea edo ez jatea komeni den, erre edo ez erre… horiek guztiak badakizkigun baina askotan betetzen ez ditugun gauzak dira, eta modu horretan guk geuk erasotzen diogu gure buruari.

Zergatik ez dugu gure buruaren kontrola erraz eramaten egunerokotasunean? Zergatik jarraitzen dugu komeni ez zaigunarekin edo nahi ez dugunarekin?

Jakin behar dugun lehen gauza da gure barnean bi alde edo pertsona ezberdin daudela, bizitzarekiko bi pentsaera edo ikuspuntu dituztenak. Alde batetik, alde kontzientea dago, gure egiazko pertsona. Norberaren haur txikia balitz bezala gure barruan bizi eta bizitzaz gozatu nahi duena da, eta oso argi dauka zer gustatzen zaion eta zer ez, egunerokotasunean adierazten digu hori guztia gure poz edo tristurekin. Bestetik, berriz,  gure egoa dago, geroztik sortutakoa, txikitatik gure barnean hazten joan dena. Ingurukoek esan edo txalotu digutenarekin hornitu eta puzten joan dena. Egoa ez naiz ni, ez du benetan garena islatzen, baina gure barruan dago, eta gutako askok kasu gehiago egiten diogu honi egiazkoari baino.

Hainbat erabaki hartzen ditugu: erretzeari uztea,  gimnasiora joaten astea, hobeto jaten hastea kilo batzuk jaisteko, eta abar. Zure egiazko pertsonak oso argi dauka hori nahi duela eta komeni zaiola, baina segituan hasten gara kale egiten, gure barruan dagoen beste hori, egoa alegia, segituan hasten delako soinua egiten gure buru barnean, eta zera esaten digu: “zu kirola egitera itxura horrekin?”, “erretzeari utzi, zertarako? Gainera gutxiago erretzen dut orain eta ez nau inork ikusten”… Jateko arloan aguantatzen dugu pixka bat, baina lehendabiziko aukeran, edozein arrazoi txiki nahikoa izaten da gure egoak “zer arraio, merezi dut!” esan eta berriz ere lehengo ohituretara bueltatzeko.

Guzti hori dela eta, batzuetan etsi egiten dugu: “nik ezin dut, ezin izan dut inoiz, ez naiz gai izango!”. Hori sartzen zaigu buruan eta, egoarekin batera, aurrera jarraitzen dugu, barneko nahiari kasurik egin gabe. Beste batzuetan berriz, behin eta berriz saiatzen gara, urtarrilero, maiatzero, iraila hasiera bakoitzean. Askotan astelehenero, “Oraingoan bai!” esaten dugu, baina berriz ere frustrazioz bete eta lehengo lekuan geldirik geratzen gara. Edota oraindik ere okerrago, konturatzen gara ez garela gure buruaren jabe, eta ez garela gai aurrera eraman nahi ditugun gauzak betetzeko.

Azken batean, soluzioa gure buruak nola funtzionatzen duen jakitea besterik ez da eta gero gure egiazko pertsonarekin bat egin eta egoa onartzea. Gure buruak jokaera propio izango du ez badugu ezagutu eta guk kontrolatzen. Nik orain elefante batean ez pentsatzeko esaten badizut, zer gertatzen da? Elefante bat etorriko zaizula burura, ziur naiz. Buruak bere mekanismoak ditu, eta ezagutzen baditugu, errazago onartu eta lagunduko diogu gure egiazko pertsonari bizitza errazago eramaten.

Helburu txikiak edo handiak jartzen ditugunean, kontuan izan behar ditugu gure barruko bi pentsamolde horiek, gure ilusioak eta gure frenoak. Bi horiek kontutan izanda, errazago prestatuko genuke aurrera eraman nahi ditugun gauza horiek betetzeko plan bat.

Bizitza errazteko kontuan hartu beharreko bost ideia:

 1. Begiratu zure buruari beste ikuspuntu batekin eta onartu zaren bezalakoa zarela, utzi behingoz zure burua estutzeaz.
 2. Zerbait hasi behar duzunean idatzi eta jarri argi zer egin nahi duzun, zein diren pausoak. Eta betetzen ez duzunean zer egingo duzun berriz bide onera itzultzeko. Zure burua maitatu eta baloratuz, beti.
 3. Egin gauza berriak, ez jarraitu beti egin dituzun eta emaitza txarrak eman dizkizuten horiekin.
 4. Kontutan izan zure bi pentsamoldeak eta entzun biei arretaz plana egiteko orduan. Biek dute zer irakatsi, eta bien lagun egiten bazara azkarrago egingo duzu aurrera.
 5. Hartu denbora zure burua ezagutzeko eta onartu behin eta berriz nahastuko zarela, bizitza horrelakoa da eta guztioi gertatzen zaigu. Eta gozatu, zure burua estutu eta kritikatu gabe.

Bukatzeko, gai garrantzitsu bat. Hasieran esan dudan bezala, gure barruko egiazko pertsona norberaren haur txikia da eta haur txiki guztiei bezala oparitxoak eta mimoak gustatzen zaizkio, baita zureari ere. Jarri opari txiki batzuk zure bidean eta helburu txikiak betetzean eman oparitxoa zure buruari,  sentitu barruko haur txikia nola pozten den.

Beti esaten dudan bezala: “Sinplea. Erraza ez, baina bai sinplea.”

GABONETAKO BAZKARI ETA BAZKARIAK HOBETO KUDEATZEKO HAINBAT IDEIA

Badatoz gabonak eta beraiekin batera gabonetako bazkari, afari eta konpromezu guztiak. Kaleak, etxeak eta dendak kolorez eta apaingarriz jantzita daude aspaldian. Mahaiak guztitz beteta eta bazter guztiak janari eta edariz  gainezka, bizitza bertan bukatuko balitz bezala. Egun horietan emozioak ere pil-pilean egoten dira eta urteko beste egunetan baino ageriago azaltzen gara gure ingurukoen aurrean. Horren erantzule dira oroimenak, tristurak, ahaztu ezin diren istorioak, eta beste hainbat sentipen.

Jende askok gogo eta ilusio handiz bizitzen ditu gabon-festa horiek. Baina badira ere egunak azkar pasatzea gustatuko litzaiekeen beste hainbat. Baita egun zehatzen bat ospatzea gustuko dutenak, baina gainontzeko egun guztiak soberan dituztenak ere. Adibidez, San Tomas eguna ospatu eta hurrengo eguna urtarrilaren zazpia izatea gustatuko litzaiekeenak, normaltasunera itzultzeko. Zuk nola bizitzen dituzu jaiegun horiek?

Inguru guztia mozorrotuta eta apaingarriz beteta ikusi arren, zu zeu ez mozorrotzea da egokiena, barrutik behintzat. Hausnarketa egiteko momentu egokia da, hain zuzen ere kontziente izateko nola bizitzen dituzun egoera bereziak eta urte berrian zehar nola bizi nahiko zenituzkeen. Modu horretan, baliteke konturatzea zure emozioen jabe zarela, ikustea muga non jarri beharko zenukeen, eta guzti hori jaiegun horiek ere hobeto kudeatzeko baliagarri izatea.

Gabon-festen oinarrian maitasuna, benetako laguntasuna eta gertutasuna daude. Baina sentimendu horiek azaltzeko zailtasunak izaten ditugu. Beraz, momentu egokia da baita ere gure buruarekin zintzoak izateko, dauzkagun zailtasun horiek onartzeko eta kostata ere nahi dugun hori aurrera eramateko. Izan ere, askotan entzuten dira eta guztiok erabiltzen ditugu ondorengo esaldi hauek: “gurasoengatik egiten dut”, seme-alabengatik egiten dut”, “beste aukerarik ez dudalako egiten dut”, “gainontzeko guztiek egiten dutelako egiten dut”, “ez badut hori egiten, zer esango ote dute”, eta abar. Esaldi guzti horiek ez dira zuzenak, ez dira zintzoak, ez dira pertsona heldu baten erantzun jatorrak. Bada garaia norberaren buru eta bihotzarekin zintzo izateko.

Zer egin dezakezu orduan? Zure esku dago konpromezuetara joatea edo ez joatea erabakitzea. Joatea erabakitzen baduzu, daukazun hoberena eman aitzakia guztiak alde batera utzita. Zure erabakia izan da, ez beste inorena, beraz, goza ezazu eta gainontzekoek ere goza dezatela zurekin. Ez joatea erabakitzen baduzu aldiz, txalotu zure burua. Ziur ez dela erabaki erraza izan, eta zaila izan arren zure buruari zintzotasunez jarraitzea erabaki duzu, eta horrek meritu handia dauka.

Askotan haur txikiak bagina bezala besteen erabakiez baliatzen gara gure bizia kontrolatzen ez dugula sinesteko.

Uste dugu besteen errua dela gu zoriontsuak ez izatea, eta azaldu dudan bezala, zure esku daukazu erabakia orain ere, eta ondorioei heldutasunez aurre egitea. Bestela, aitzakia bat besterik ez da izango, heldutasunez jokatzeko ausardiarik ez duzula adieraziko duena.

Bazkari, afari edo konpromezu horietara joatea erabaki baduzu hemen dituzu ideia batzuk:

 1. Aurreiritzirik gabe joan. Aurreiritziak zianuro tragoxka bat bezalakoak dira: zuk zeuk hartu eta zure buruari kalte egiten diote. “Nire koinata harroputza da”, “nire ilobak okerrenak dira”, “nire bikotea txoratu egiten da horrelakoetan”,… Onartu beharra dago norberak ahal duen hoberen kudeatzen duela bere bizitza, zuk zeuk egiten duzun moduan, eta eskubide osoa dute diren bezalakoak izateko. Zuk daukazun hoberena eman, ezer espero gabe.
 2. Enpatia azaldu. Ahaztu zure buruaz momentu batez eta jarri besteen azalean. Entzun, begiratu eta saiatu ulertzen aurrean duzun horrek nola sentitu eta bizitzen duen egoera. Ez daukazu inori arrazoia eman beharrik ez baduzu hala dela uste, baina ulertzen saiatu behar da gainontzekoen egoera kudeatzeko esfortzua. Distantzia apur bat mantentzeko gai bazara, konturatuko zara zure aurrean dagoen hori esfortzu bat egiten ari dela bere postura edo ikuspuntua defendatzeko, eta maitasunez entzuten baduzu ziur bera ere bigunduko dela, eta erdibide batera iritsiko zaretela. Gai zara zure egoera kudeatzeko eta gainontzekoak maitasunez entzuteko. Maitasunez… beldurra eman du hitz horrek, ezta?
 3. Zure hitzak eta hitz egiteko modua dira zure heldutasunaren seinale. Aurreko pausoak egiteko gai izan bazara, konturatuko zara beste lasaitasun batekin daramazula egoera, ez duzula arrazoiaren jabe izan behar, ez duzula gainontzekoen inoren gainetik egon beharrik, eta errespetatzen duzula gainontzekoen izaera. Momentu horretan zure pentsaera lasaitasunez azaltzeko gai izango zara, inor konbentzitzeko beharrik gabe. Zure ikuspuntua azaldu ahal izango duzu, lasaitasunez eta tonu egokian, inor atakatu gabe. Zure buruaren eta emozioen jabe zaren seinale izango da guzti hori, zure buruarekin bakean eta harro egongo zara, eta ez duzu beharko gainontzekoek arrazoirik ematerik.

Zer egin dezaket momentu zailetan egoera hobeto kudeatzeko?

 1. Komunera bisita. Konturatzen banaiz bide egokitik ateratzeko arriskuan nagoela, ingurua eta konbertsazioak ni menderatzen hasi direla eta ez dudala bide horretatik jarraitu nahi, komunera bisitatxo bat egitea aproposa izaten da. Arnasa hartu, ispilura begiratu eta zure EGOarekin hitz egin: ez naiz zure jokoan sartuko, ez naiz nire bidetik aterako, gai naiz nire egoera kudeatzeko, gaur inoiz baino gehiago maite dut nire burua eta ez naiz nire EGOaren menpe egongo. Nire barruaren kontrola errekuperatu dudanean, berriz ere prest nago itzultzeko.
 2. Hitzekin jolastu. Egoera aldatu hitz barregarri batekin, istorio batekin, txiste labur batekin… ezinegon egoera hautsi, momentua kudeatu eta berriz ere lasaitasunera itzuli.

Ziur naiz gai zarela festak, egoerak eta liskarrak ongi kudeatzeko. Zure konpromezua bakarrik falta da. Konturatu ez duzula zure EGOaren menpe egon nahi, gai zarela zuk izan nahi duzun bezalakoa izateko. Jarri martxan hemen azaldutako ideiak, edo zuretzako baliagarriak izango diren beste batzuk. Gogoratu erabakiak zure esku daudela, eta zu zarela erabaki horien erantzule, zuk egin beharko diezula aurre ondorioei aitzakiak alde batera utzita.

Gozatu gabon-festak, gozatu zure buruarekin eta gozatu ingurukoekin.

Besarkada bero bat.

DOAKO 5 IDEIA KRISI GARAIAN OPARITZEKO

Askotan zerbait oparitu nahi izaten diogu lagun, familiar edo ezagun bati eta ez dakigu zer egin. Normalean denda handi horietako batera joaten gara, buelta ugari eman, denbora pila bat igaro, eta azkenean zerbait hartzen dugu (askotan gehiegi ordainduta). Ondoren, pertsona horrengana joaten gara oparia baloratuko duen esperantzarekin.

Gaurkoan, arlo honetan pixka bat laguntzeko asmoz hainbat ideia plazaratuko dizkizuet, baliagarriak izango direlakoan. Hain zuzen ere, doako opari batzuk aurkeztuko dizkizuet. Krisi garairako opariak direla idatzi dut ez direlako dirua balio duten opariak. Ez da egia izango! Ba, bai, egia da. Nire bazkide eta lagun @ikerhacedor-ek dion bezala: “erotu gara!”. Ziur naiz jasoko dituen pertsonari izugarri gustatuko zaizkiola, eta ez dituela nolanahi ahaztuko. Izan ere, nahiz eta doakoak izan, balio izugarria duten opariak dira. Baina, oparia egin behar duena (zu, alegia) gai izango ote da mota honetako opariak eskaintzeko?

Hemen dituzue ideiak:

1 – EGIAZKO BESARKADA BAT

Bai, besarkada bat. Baina ez 2 segundoko horietakoa, ezta norbait agurtzeko erabiltzen den horietakoa ere. Ez, benetako besarkadez ari naiz. Abisatu ondoren ematen den horietakoa: “ama, besarkada bat emango dizut, merezi duzu eta”. Bihotzetik ateratzen den horietako bat. Inoiz jaso ahal duzue horrelako besarkadarik? Nola sentiarazi izan zaituzte? Opari bat da edo ez? Ba denbora galtzen ari zara dagoeneko. Ziur inguruko norbaitek horrelako besarkada bat merezi duela. Irribarre urduririk gabe, txiste eginez eman gabe, baizik eta benetako besarkada bat.

2 – ARRATSALDE BAT

Arratsalde bat? Bai, arratsalde bat. Zer gustatzen zaio zure emazte, seme, aita, lagun edota andregaiari? Oparitu iezaiozu arratsalde bat berari gehien gustatzen zaion horretan. Berarentzako, berarekin. Ba al dago opari hoberik?

Beti gogoratzen dut mutiko baten istorioa. Mutiko hark aita ospetsu bat zuen, mediku ospetsua hain zuzen. Hain ospetsua zen beti gaixoekin kontsultan edo konferentziak ematen aritzen zela munduan zehar eta familiarekin egoteko denborarik ez zuen izaten. Egun batean bere semeak zera galdetu zion: “aita, zenbat kobratzen duzu bi orduko kontsulta batengatik?” Eta aitak 400 euro kobratzen zituela erantzun zion. Denbora baten ostean, semeak 400 euro aurreztea lortu zuenean, dirua hartu eta aitarengana joan zen bi orduko kontsulta baten eske.

Maite zaituen pertsonak ez du zure dirua edo zure titulurik nahi. Zu nahi zaitu, eta zu pertsona bezala berarekin egotea da oparirik hoberena, denbora oparitzea. Hitz egin, entzun, bere bizitzaz galdetu, kezkak elkarbanatu, elkarrekin barre egin, eta abar. Pertsona bati arratsalde bat oparitu eta seguru ez duela nolanahi ahaztuko.

3 – ESKUTITZ BAT

Lehengo garaietan bezala. Ordenagailurik gabe, Whatsapp gabe, Facebook eta Twitter alde batera utzita. Hartu momentu goxo bat, gehien gustatzen zaizun boligrafoa, leku atsegin bat eta konektatu zure barruarekin, zure bihotzarekin eta idatzi. Konta iezaiozu pertsona horri zenbat baloratzen duzun, zenbat lagundu dizun eta berarekin igarotako zenbat une berezi dauzkazun gogoan. Gogorarazi zenbat balio duen eta zergatik den zuretzako hain garrantzitsua. Seguru izugarri gustatuko zaiola oparia, baina ausartzen al zara?

4 – BARKAMENA

Egiazko barkamena, aitzakiarik gabekoa. Bihotzetik ateratzen den barkamena, begietara begiratuz patekatzen dena. Ziurrenik guztiok daukagu inguruan gure barkamena merezi duen norbait. Beraz, aukera ona da beregana hurbildu eta bihotzez zera esateko, adibidez: “Zerbait esan diezazuket? Denbora daramat honi bueltak emanez, eta ohartu naiz barkamena eskatu behar dizudala biok dakigun horregatik”. Ole, ole eta ole! Hori egiteko gai bazara, munduko pertsonarik handiena zara. Izan ere, ez digute barkamena eskatzen irakasten, eta aitzakien atzean ezkutatzen pasatzen dugu bizitza guztia, biktima bihurtu eta gure errespontsabilitateei uko eginez. Oparitu barkamena eta ez du oparia inoiz ere ahaztuko.

5 – ESKER ONA

Egun bat aukeratu, zure buruarekin ados jarri eta atera kalera esker ona banatzera: irribarre bat, kaixo, egun on, mila esker, zer moduz doakizu, lagundu al dezaket, mesedez, gero arte… Zenbat aldiz joaten gara kaletik inguruan gertatzen denaz ohartu gabe? Badirudi panpinak garela, guk ezin dugula kontrolatu edo baldintzatu inguruan gertatzen den guzti hori. Horren aurrean jarrera aldatu, geldotasuna alde batera utzi eta gainontzekoei esker ona eskaini diezakegu.

Gogoratu Kalkutako Teresak zioena: “Ez dadila inor zure ondotik joan ezer onik jaso gabe edota etorri zenean baino zoriontsuago izan gabe”. Zure esku dago hori betetzea, ez dago beste inoren esku. Are gehiago, menpekotasuna sortzen du, izan ere, ematen duena da gehien jasotzen duena. Beraz, esker ona eskaintzen duzunean zure barnea ere esker onez, pozez eta harrotasunez beteta egongo da.

 

Sinplea da. Sinplea, baina ez erraza. Badakit esfortzu pertsonala egin behar dela opari hauek egiteko. Barrura begiratu eta indarrez betetzea beharrezkoa da besteari gure hoberena emateko. Ez da erraza umiltasunez bihotza irekitzea, emozioak ondo kudeatzea, barruak zer dion entzutea eta guzti hori eskuzabaltasunez agertzea.

Horrelakoetan gure egoak oihu egiten digu: “geldirik! ez mugitu!”. Askotan esan ohi dudan bezala, ZURE ESKU DAGO. Zure esku dago egoak dion hori gainditu, ausarta izan eta inguruko pertsona horiei hain opari bereziak egitea. Hala ere, gure tailerretan asko errepikatzen dugun beste gauza bat ondorengoa da: guzti hori entzun eta artikulu hau irakurri eta gero ere ez bazara opari hauetakoren bat egiteko gai, zure barnean begiratu beharra daukazu. Zergatik ez naiz ausartzen? Zergatik ez naiz gai? Kontuan izan ez dela berdina opari horiek “ezin egitea” edo “egin nahi ez izatea”. Bigarren hori guztiz errespetagarria da, baina “ezin egitea”… begiratu beharra dago.

Bukatzeko doako oparitxo horietako bat eskaini nahi nizueke, bihotzez nire esker ona azaldu nahi nuke artikulu hau irakurtzeagatik, eta animatzen zaituztet ingurukoei oparitxo hauek egiten ausartzea.

Azkenik, gomendio pare bat, interesgarriak direlakoan:

PELIKULA: “CADENA DE FAVORES”

LIBURUA: “VIVIR LA VIDA CON SENTIDO” (Victor Kuppers)

“Behin bakarrik biziko gara, baina nahikoa da ondo biziz gero”